Studia zaoczne inżynierskie - propozycje tematów na rok 2003
 

1. Zastosowanie języków skryptowych do projektowania aplikacji biznesowych w Internecie.

2. Język UML w projektowaniu internetowych baz danych.

3. Język PHP w projektowaniu adaptacyjnych systemów informacyjnych w Internecie.

4. Projektowanie systemów klasy home banking z wykorzystaniem technologii ASP.

5. Metody komunikacji rozproszonej w systemach zdalnego monitorowania urządzeń.
 
 


wojcik@sprocket.ict.pwr.wroc.pl