Zrealizowane prace magisterskie (1997 - obecnie)
 

Modelowanie i ocena wydajności systemów

1. Metoda oceny wydajności współbieżnych procesów sekwencyjnych z wzajemnym wykluczaniem.
 

Inżynieria oprogramowania w zarządzaniu

1. Komputerowa symulacja przepływu materiałów i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

2. System komputerowo wspomaganego rozpoznawania odcisków palców.

3. System automatycznej translacji programów NC dla potrzeb interpolacji spline'ami.

4. Sterowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych w systemie FIX32.

5. Zastosowanie systemu SCADA do sterowania i wizualizacji procesów produkcyjnych.

6. Komputerowy system rejestracji usług medycznych.

7. Komputerowy system rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwie.

8. System InTouch w projektowaniu układów sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych.
 

Inżynieria baz danych

1. Bazy danych w Intranecie/Internecie.

2. Bazy danych na stronach WWW.

3. Internetowy system obsługi dystrybucji leków.

4. System automatycznej selekcji kandydatów dla zadanego wzorca.

5. Serwer bazy danych dla otwartego, rozproszonego systemu sterowania obrabiarek DNC.

6. System komputerowo wspomaganego zarządzania kasą chorych.

7. Rozproszone bazy danych w systemach elektronicznego biznesu.

8. System ewidencji katastralnej oparty na problemowo zorientowanej bazie danych.

9. Rozproszony system przetwarzania informacji oparty na problemowo zorientowanej bazie danych.

10. Zastosowanie języków skryptowych do sterowania przepływem danych w rozproszonych systemach komputerowych.

11. Projektowanie rozproszonych systemów informacyjnych z wykorzystaniem środowiska Oracle.

12. Języki skryptowe w projektowaniu sieciowych baz danych.

13. Technologie bazodanowe w projektowaniu systemów zdalnej diagnostyki urządzeń.

14. Bazodanowe systemy e-commerce na stronach WWW.

15. Rozproszone bazy danych w projektowaniu sieciowych systemów monitorowania urządzeń.
 

Inżynieria internetowa

1. Automat jako serwer internetowy.

2. Zdalna diagnostyka maszyn wytwórczych z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Projektowanie systemów e-commerce na stronach WWW.

4. Technologie informatyczne w projektowaniu aplikacji WWW.

5. Internetowy system zarządzania czasem pracy.

6. Projektowanie systemów informacyjnych na stronach WWW.

7. Internetowy system monitorowania i wizualizacji procesów produkcyjnych.

8. Medyczny serwis WWW.

9. Technologie internetowe w projektowaniu systemów klasy e-bank.

10. Rozproszone bazy danych w internetowych systemach zdalnego monitorowania.

11. Projektowanie systemów diagnostyki urządzeń medycznych na stronach WWW.

12. Technologie internetowe w projektowaniu systemów ewidencji sprzętu komputerowego.

13. Systemy obsługi ubezpieczeń na stronach WWW.
 

Sieci komputerowe, systemy rozproszone

1. System komunikacji rozproszonej TCP/IP - InterBus-S.

2. Modelowanie obiektowe rozproszonego sytemu sterowania elastycznym gniazdem produkcyjnym.

3. Modelowanie obiektowe procedur synchronizacji procesów w rozproszonych
    systemach produkcyjnych zagrożonych blokadą.

4. Zastosowanie magistrali USB do sterowania systemami rozproszonymi.

5. Zastosowanie języka UML do modelowania procedur komunikacji międzyprocesowej
    w systemach komputerowych zagrożonych impasem.

6. Synchronizacja sekwencyjnych procesów rozproszonych w ujęciu modelu obiektowego.

7. Podejście agentowe do syntezy protokołu komunikacji zdalnej w układzie stacja
    bazowa-robot mobilny.

8. Otwarty, rozproszony system DNC.

9. System sterowania układem jezdnym mobilnego robota kołowego opartego na architekturze IBM PC.

10. Integracja otwartych rozwiązań sterowników CNC w systemach DNC.

11. Opracowanie komputerowego modelu komunikacji maszyn i urządzeń wytwórczych
      w oparciu o protokół MMS ISO/IEC 9506.

12. Podejście obiektowe do syntezy protokołów komunikacji międzyprocesowej
      w elastycznych systemach produkcyjnych.

13. Sieciowy system zdalnego monitorowania urządzeń.

14. Sieciowy system monitorowania zużycia energii.

15. Podejście obiektowe do syntezy protokołów sterowania przepływem materiałów w ESP.

16. Rozproszony system monitorowania urządzeń.

17. System zdalnego monitorowania zasobów sieci komputerowych.
 

Ochrona danych, kryptografia

1. System uwierzytelniania transakcji w środowisku Internet.

2. Metody i algorytmy kryptograficzne w projektowaniu bezpiecznych sieci bankowych.


wojcik@sprocket.ict.pwr.wroc.pl