Zrealizowane prace inżynierskie (1997 - obecnie)
 

Modelowanie i ocena wydajności systemów
 
 

Inżynieria oprogramowania w zarządzaniu

1. System komputerowo wspomaganego zliczania danych.
 

Inżynieria baz danych

1. Język PHP w projektowaniu aplikacji bazodanowych w Internecie.

2. Zastosowanie technologii ASP do projektowania aplikacji bazodanowych.

3. Metodologia projektowania rozproszonych systemów informacyjnych w środowisku ORACLE.

4. Zastosowanie technologii klient/serwer w projektowaniu systemów zarządzania plikami.
 
 

Inżynieria internetowa

1. Internetowy system monitorowania urządzeń.

2. Projektowanie systemów e-commerce z wykorzystaniem języka PHP.
 
 

Sieci komputerowe, systemy rozproszone

1. System LabWindows w projektowaniu wirtualnych urządzeń.
 
 

Ochrona danych, kryptografia
 
 
 


wojcik@sprocket.ict.pwr.wroc.pl