Central European ISO 8859-2

dr inż. Robert Wójcik

    PHOTO 1997        PHOTO 2018

    1997                            2018

Portugalia, Coimbra (miasto), 2000
Portugalia, Coimbra (park), 2000
Portugalia, Coimbra (miniatury), 2000
Portugalia, Fatima, 2000

Działalność naukowa

  Protokoły komunikacji międzyprocesowej w rozproszonych systemach komputerowych
  Analiza i synteza systemów procesów cyklicznych z wzajemnym wykluczaniem
  Modelowanie i ocena wydajności systemów dynamicznych o zdarzeniach dyskretnych
  Elastyczne Systemy Produkcyjne (ESP) - synchronizacja procesów, unikanie blokad
Najważniejsze publikacje

  Artykuły w języku angielskim
  Artykuły w języku polskim

Prace dyplomowe
 

Magisterskie

Inżynierskie
 

Aktualne propozycje:

Dzienne magisterskie

Zaoczne magisterskie

Zaoczne inżynierskie


Stowarzyszenia profesjonalne

  Stowarzyszenie Informatyków Polskich
  Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki

Działalność dydaktyczna

Przykładowe zadania egzaminacyjne z języka C/C++

 

STUDIA DZIENNE - INŻYNIERSKIE

Podstawy programowania (C/C++) - wykład, semestr 1, rok I
  Plan
Plan_pdf
Wyklad_1
W1_pdf
Wykład_2
W2_pdf
Wykład_3
W3_pdf
Wykład_4
W4_pdf
Wykład_5
W5_pdf
Wykład_6
W6_pdf
Wykład_7
W7_pdf
Wykład_8
W8_pdf
Wykład_9
W9_pdf
Wykład_10
W10_pdf
Wykład_11
W11_pdf
Wykład_12
W12_pdf
Wykład_13
W13_pdf
Wykład_14
W14_pdf
Wykład_15
W15_pdf
Wykład_16
Wykład_17 

 Podstawy programowania (C/C++) - laboratorium i ćwiczenia, INF, EIT  INŻ., semestr 1, rok I

 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
Lab_10
Lab_11
Lab_12
 Lab_13
 
 
 
 
Kolokwium (zakres do Lab_10)

Grupa TN - kolokwium dnia 12.01.2015 r.        

Grupa TP - kolokwium dnia 19.01.2015 r.        
 
Pytania via e-mail

Punktacja kolokwium:

0.6 p. do 1.2 p. - 3.0
1.3 p. do 1.7 p. - 3.5
1.8 p. do 2.2 p. - 4.0
2.3 p. do 2.7 p. - 4.5
2.8 p. do 2.9 p. - 5.0
3.0 p. - 5.5


Plan zajęć

Do realizacji zadań można wykorzystać odpowiednie wykłady (W1 - W15; wcześniejsza tabela). 

Na każde z zajęć obowiązują określone listy zadań. Dla niektórych zajęć podano w nawiasach numery zadań, które należy rozwiazywać.  
 
Grupy laboratoryjne N i P realizują:
| Z1. BHP, Lab_1 | Z2. Lab_2 (zad. 1-4) i Lab_3 (zad. 1-6) | Z3. Lab_4 | Z4. Lab_5 | Z5. Lab_7 (zad. 1-3) i Lab_8 (zad. 1-4) |
| Z6. Lab_9 (zad.1-3) i Lab_10 (zad. 1-4) | Z7. Lab_12 | Z8. Zaliczenia |
 
Grupy ćwiczeniowe N i P realizują:
| Z1. W | Z2. Lab_3 | Z3. Lab_4 | Z4. Lab_6 | Z5. Lab_7 | Z6. Lab_9 | Z7. Lab_12| Z8. Zaliczenia |


Grupy na studiach zaocznych INŻ realizują:
|Z1. BHP, Lab_1 | Z2. Lab_2 | Z3. Lab_3 | Z4. Lab_4 | Z5. Lab_5 | Z6. Lab_7 | Z7. Lab_8 | Z8. Lab_9 | Z9. Lab_10| Z10. Zaliczenia|  Technologie informacyjne EIT, INF - laboratorium, semestr 1, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3_kol1
Lab_4
Lab_5
Lab_6_kol2
Lab_7
Lab_8_prez
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolokwium
 
Materiały dodatkowe:
                                                                                                     
*  Lab_2 - wersja tekstowa; ti_lab2_n.txt ;

*  Laboratorium N2.1;  ti_lab21dod_n.pdf ;
*  Laboratorium N2.2;  ti_lab22dod_n.pdf ;
*  Laboratorium N2.3;  ti_lab23dod_n.pdf ;
                                                                                                       
*  Lab_4 - dane xls;  lab_4_dane.xls ;
*  Laboratorium N4.1;  ti_lab41dod_n.pdf ;

*  Lab_5 - dane_f xls;  lab_5 pfa.xls ;

  Bazy danych 1 - laboratorium, INF   

  Bazy danych 2 - projekt, INF, sem. 5;   ART, sem. 6

  Bazy danych 2 - seminarium, INF, sem. 5


Opis projektu z baz danych

Przykładowy opis (wzór) założeń wstępnych do projektu

Strona tytułowa sprawozdania z projekt

Przykładowy spis treści projektu

  Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych - wykład, INF, sem. 7   

 Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych - projekt, INF, sem. 7


 ZS_1
ZS_2
ZS_3_1
ZS_3_2
ZS_4
ZS_5
ZS_6
ZS_7
Z
Z
Z
Z
Z
 
    
   
   
    
    

Kolokwium

Pytania na kolokwium (ZSSK)


Opis projektu z zarządzania w systemach i sieciach komputerowych (ZSSK)

           
            Przykładowy opis założeń wstępnych projektu


Strona tytułowa sprawozdania z projektu

           
          Przykładowy spis treści projektu

           


          Termin oddania projektu:  ostatnie zajęcia projektowe.  


        Terminy zaliczeń:  
   
           
        Uwaga: wyniki końcowe - oceny z wykładu (W) i projektu (P) zostaną podane po sprawdzeniu projektów
        


           
                


STUDIA DZIENNE - MAGISTERSKIE

              Seminarium specjalnościowe INF / INS    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Rozproszone i obiektowe systemy baz danych - wykład, INF   

  Rozproszone i obiektowe systemy baz danych - projekt, INF


 Plan
RB_1
RB_2i3
RB_4
RB_5
RB_6
RB_7
RB_8
R
R
R
R
 
    
   
   
    
    

 Egzamin

Terminy egzaminów:  

         Termin 0:   24.01.2019 r.,  sala 21 C-3, godz. 15.15      
           
        Uwaga: wyniki końcowe - oceny z wykładu (W) i projektu (P) zostaną podane po sprawdzeniu projektów

          
         Termin podstawowy:   31.01.2019 r.,  godz. 15.15 ,    sala  21 C-3  
         

   
     Termin poprawkowy:  07.02.2019 r.,  godz. 15.15 ,    sala  21 C-3  


Pytania na egzamin

            Zasady zaliczania egzaminu

       

Projekty wysłać w wersji pdf lub doc na maila prowadzącego zajęcia.

Opis zadania projektowego

Przykładowy opis (wzór) założeń wstępnych zadania projektowego

Strona tytułowa opisu zadania projektowego

Przykładowy spis treści opisu zadania projektowego


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ochrona danych - wykład, INF, studia magisterskie, INF INS, dzienne
   Informatyka 2 (zaawansowane programowanie w języku C/C++) - laboratorium i audytorium, semestr 2, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
Lab_10
Lab_11
Lab_12
 
 
 
 
 
Kolokwium
 
  Informatyka 1 (podstawy programowania w języku PASCAL) - laboratorium, INF, semestr 1, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
Lab_10
Lab_11
Lab_12
 
 
 
 
 
Kolokwium
 
  Informatyka 2 (zaawansowane programowanie w języku PASCAL) - laboratorium, INF, semestr 2, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
Lab_10
Lab_11
Lab_12
 
 
 
 
 
Kolokwium

STUDIA ZAOCZNE - INŻYNIERSKIE

 
Podstawy programowania (C/C++) - laboratorium, INŻ., zaoczne, semestr 1, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
Lab_10
Lab_11
Lab_12
 Lab_13
 
 
 
 
Kolokwium
 
Plan zajęć

Grupy na studiach zaocznych INŻ realizują:

| Z1. BHP, Lab_1 | Z2. Lab_2 | Z3. Lab_3 | Z4. Lab_4 | Z5. Lab_5 | Z6. Lab_7 | Z7. Lab_8 | Z8. Lab_9 | Z9. Lab_10| Z10. Zaliczenia|


  Podstawy informatyki (programowanie w języku PASCAL) - laboratorium, semestr 1, rok I

 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
 
 
 
 
  Pracowania programowania (zaawansowane prog. w języku C/C++) - laboratorium, semestr 4, rok II
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
 
 
 
 


STUDIA ZAOCZNE - MAGISTERSKIE USM

  Algorytmy i struktury danych - laboratorium, semestr 1, rok I
 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
 
 
 
Kolokwium
 

  Ochrona danych - laboratorium, USM, semestr , rok 
 Plan
Lab_1
Lab_k1.pdf
Lab_2
Lab_k2.pdf
Lab_3
Lab_k3.pdf
Lab_4
Lab_k6.pdf
Lab_5
Lab_k7.pdf
Kolokwium - ostatnie zajęcia  Ochrona i poufność danych - projekt, INF IST zaoczne, rok II, semestr 3

Opis projektu z ochrony i poufności danych

Opis założeń projektowych


Strona tytułowa sprawozdania z projektu

            Przykładowy spis treści sprawozdania z projektu
           

 WK_1
WK_2
WK_3
WK_4
WK_5
WK_6
Z
Z
Z
Z
Z
Z
 
    
   
   
    
    

Kolokwium


Zagadnienia do kolokwiumTermin poprawkowy K2:  3.02.2018 r,  sala 21, godzina 13.15  – 15.   Inżynieria oprogramowania  - projekt, semestr 3, rok II

Zadanie projektowe - opis

Założenia wstępne

Strona tytułowa

Wpisy:
                        

 

  Programowanie obiektowe - laboratorium, semestr 2, rok I

 Plan
Lab_1
Lab_2
Lab_3
Lab_4
Lab_5
Lab_6
Lab_7
Lab_8
Lab_9
 
 
Kolokwium

INNE RODZAJE KSZTAŁCENIA

  Języki i metody programowania (Pascal) -  wykład, studia dzienne i zaoczne, semestr 1, rok I
 
  Plan
Wyklad_1
Wykład_2
Wykład_3
Wykład_4
Wykład_5
Wykład_6
Wykład_7
Wykład_8
Wykład_9
Wykład_10
Wykład_11
Wykład_12
Wykład_13
Wykład_14
Wykład_15
Wykład_16
Wykład_17

 

  Języki i metody programowania 1 (Pascal) - laboratorium, studia dzienne i zaoczne, semestr 1, rok I

Plan.doc
Plan.pdf
Lab_1.doc
Lab_1.pdf
Lab_2.doc
Lab_2.pdf
Lab_3.doc
Lab_3.pdf
 Lab_4.doc
Lab_4.pdf
 Lab_5.doc
Lab_5.pdf
 Lab_6.doc
Lab_6.pdf
Lab_7.doc
Lab_7.pdf
  Lab_8.doc
 Lab_8.pdf
 Lab_9.doc
 Lab_9.pdf
  Lab_10.doc
 Lab_10.pdf
 Lab_11.doc
Lab_11.pdf
 Lab_12.doc
Lab_12.pdf